Veiligheidskundige ondersteuning

Implementatie kennis

Implementatie van veiligheids- en gezondheidskundige kennis zien wij op de volgende manier. Klik op de onderwerpen in het schema voor verdere toelichting.

Vooronderzoek

(in samenwerking met opdrachtgever in keten)

 • Vaststellen functie-inhoud;
 • Vaststellen werkzaamheden;
 • Vaststellen werkplek en -omgeving.
Terug naar lijst

Risico-analyse

 • Vaststellen risico’s;
 • Vaststellen en beoordelen gevaren;
 • Vaststellen maatregelen.
Terug naar lijst

Arbeidsmiddelen en PBM

 • Voorstellen veilige arbeidsmiddelen en PBM;
 • Advisering aangaande keuringen.
Terug naar lijst

Voorlichting en instructie

 • Voorstellen benodigd kennisniveau;
 • Opstellen VGM-instructies;
 • Instrueren over risico’s, gevaren en maatregelen.
Terug naar lijst

Toezicht en Inspecties

 • Opstellen inspectieprogramma;
 • Uitvoeren inspectieprogramma;
 • Rapporteren bevindingen.
Terug naar lijst

Kennisdeling

(op basis van bevindingen scholing organiseren)

 • Vaststellen thema’s;
 • Verzorgen toolboxmeeting;
 • Organiseren cursussen | trainingen;
 • Advisering juiste arbeidsmiddelen en PBM.
Terug naar lijst

Bedrijfsvoorzieningen

 • VCA-certificering;
 • VCA-opleidingen (= V&G-basiskennis);
 • VG-plannen (B2B | projectniveau);
 • V&G advisering.
Terug naar lijst

Samenwerking

Door gedragsverandering meer en betere samenwerking. Gevolg: Betere prestaties, minder faalkosten = hoger rendement

Terug naar lijst

Gedragsverandering

Door binnen de gehele keten afspraken te maken, de juiste en voldoende middelen ter beschikking te stellen, te observeren, kennis te delen en aan te spreken op eigen verantwoordelijkheid kunnen we de standaard van veilig werken binnen de sector op een hoger niveau brengen en houden.

Terug naar lijst

Referenties

Veiligheidskundige ondersteuning

Deskundigheid en korte lijnen

Wij zijn erg te spreken over de begeleiding van Petersen Arbozorg & Veiligheid bij onze VCU-certificering. Door de deskundigheid en korte lijnen worden zaken snel opgepakt en afgerond, wat in de praktijk zeer prettig werkt. Voor een volgende certificering zullen wij waarschijnlijk weer gebruik maken van de diensten van Petersen Arbozorg & Veiligheid.
Terug naar boven