Veilig werken op hoogte

Zekerheid op een langer leven

Producten veilig werken op hoogte

Arbeidsmiddelen waar u iets aan heeft.

Als veiligheidskundigen bij Petersen Arbozorg & Veiligheid, zien wij het als onze missie om u te helpen om veilig werken zo eenvoudig mogelijk te maken. Met name bij het werken op hoogte kunnen wij zekerheid op een langer leven bieden.

Aan de ene kant willen wij dat doen door het geven van advies en het verzorgen van voorlichting en instructie. Van de andere kant willen wij het u zo makkelijk mogelijk maken door de verkoop van enkele praktische collectieve en persoonlijke beveiligingsmiddelen. Hierbij richten wij ons tot bedrijven in met name de bouw- en installatiesector en de zonne-energie-sector.

Extra waarde die u van ons kunt verwachten is het geven van een goede instructie aan de gebruiker.
Immers, tijdens de inspecties en observaties die wij uitvoeren, blijkt zo’n 90% van de gebruikers persoonlijke beschermingsmiddelen niet juist te gebruiken.

Terug naar boven