Erkend Zonnestroom installateur

Getoonde datum is de startdatum:

Dag Datum Locatie
donderdag 17/01/2019 Leerdam
woensdag 20/02/2019 Leerdam
donderdag 11/04/2019 Leerdam
donderdag 03/10/2019 Leerdam

ZONNEPANELEN INSTALLEREN CURSUS

Zonnepanelen Installeren cursus? SO Sustainable organiseert met regelmaat de door KvINL erkende opleiding tot Zonnestroom installateur!

De Solar markt is volop in beweging! Een waanzinnige ontwikkeling die vraagt om een gedegen en erkende opleiding. SO Sustainable gaat net even verder waar anderen stoppen.

Belanghebbenden binnen de zonne-energie-sector stellen steeds hogere eisen aan de werkzaamheden van een zonne-energie-installateur. Eisen aan de installatie zijn geformuleerd in o.a. het ISSO-handboek en opleidingseisen aan de Zonnestroom installateur (monteur) in de BRL Zonnekeur. Opdrachtgevers maar ook verzekeraars eisen meer en meer dat PV-installaties worden geïnstalleerd door Zonnekeur-gecertificeerde installatiebedrijven.

ZONNEPANELEN INSTALLEREN CURSUS – SO SUSTAINABLE GAAT VERDER!

Per 1 februari 2017 is SO Sustainable geaccrediteerd door KViNL om opleidingen en examens tot erkend zonnestroom installateur te verzorgen. Je kunt jezelf aanmelden voor deze 5-daagse opleiding welke regelmatig gegeven wordt aan de Techniekweg 14 te Leerdam. Vervolgens wordt je in 5 opeenvolgende weken worden opgeleid tot erkend zonnestroom installateur. De 6e lesdag staat in het teken van het afleggen van het praktijk examen. Voor het theorie examen meldt je jezelf aan via de website van CITO.

SO Sustainable gaat de markt voor het opleiden tot erkend zonnestroom installateur op zijn kop zetten …. en daar gaat de markt van profiteren.

Programma:
Dag 1 : Ontwerp van een zonnestroom installatie
Dag 2 : Veilig werken op hellende en platte daken
Dag 3 : Bouwkundige montage
Dag 4 : NEN 1010
Dag 5 : Inspectie en oplevering

INHOUD ZONNEPANELEN INSTALLEREN CURSUS – OPLEIDING ZONNESTROOM INSTALLATEUR

Met een gezamenlijke ervaring in de zonne-energie sector hebben 2 partijen de krachten gebundeld in SO Sustainable:
Petersen Arbozorg & Veiligheid en Omega Training & Inspectie hebben voldaan aan de eisen van KViNL om de opleidingen en examens tot erkend zonnestroom installateur te mogen verzorgen. Door de diverse vakdisciplines: elektrotechniek, montage en veilig werken, bij elkaar te brengen is een praktijkgerichte en inspirerende vakopleiding ontstaan.
Bovenstaande onderwerpen komen zowel in theorie als praktijk ruimschoots aan bod.

TARIEVEN ERKENDE OPLEIDING TOT ZONNESTROOM INSTALLATEUR

Het tarief voor deze 5 daagse cursus bedraagt € 2500,– exclusief examen.

Aansluitend vindt het (optionele) praktijk examen plaats (1 dag). Vraag hier de tarieven voor het examen aan

Wanneer je tevens slaagt voor het externe CITO examen zul je worden toegevoegd aan het QBIS register! De tarief voor het theorie examen bedraagt € 325,– per persoon.

MEER INFORMATIE ERKEND ZONNESTROOM INSTALLATEUR

Wat is dat nou, het QBIS register? Die vraag krijgen wij heel vaak, als volgt:

Bedrijvenregister
Een bedrijf wordt opgenomen in QBISnl als het erkend of gecertificeerd is.
Een erkenning hoeft maar eenmalig verkregen te worden en blijft vanaf dat moment altijd geldig voor dat bedrijf. Een erkend bedrijf beschikt over voldoende vakbekwaamheid en/of de juiste gereedschappen om het installatiewerk naar behoren uit te voeren, op te leveren, te onderhouden of te beheren. Een erkenning wordt na het verkrijgen niet meer gecontroleerd.

Een certificering betekent dat een bedrijf voldoet aan de normen met betrekking tot organisatie, vaardigheid, objectiviteit, deskundigheid en integriteit.

Een gecertificeerd bedrijf werkt met kennis van Stichting ISSO, waardoor de professional voldoet aan de eisen over kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Voor duurzame technieken en voor ventilatietechnieken is er een kringloop aan ISSO-publicaties, onderwijs, examens en beoordelingsrichtlijnen (BRL’en). Deze bedrijven zijn geslaagd voor een geaccrediteerd examen, al dan niet in combinatie met een geaccrediteerde opleiding . Bedrijven worden na certificering ieder jaar een keer gecontroleerd om te kijken of ze nog steeds voldoen aan de gestelde normen.

Je maakt dus echt onderscheid met dit keurmerk. Ga nu dus een stap verder en onderscheid jezelf en jullie bedrijf ten opzichte van je collega’s en volg de Erkende Opleiding tot Zonnestroominstallateur bij SO Sustainable!

erkend installateur

Zonnestroom installateur

Nederlands

– Voor alle zonnestroom installateurs
– Ervaren docenten
– Slechts 5 dagen
– Theorie examen € 325,00
(dient zelf aangevraagd te worden bij CiTO)
– Praktijk examen € 550,00
– Aantoonbare vakbekwaamheid
– Vermelding in Qbis register

 

€ 2.500,00 exclusief examen

Inschrijven

In company of Open inschrijving

Referenties

Veiligheidskundige ondersteuning

Veiligheidsbewustzijn zit tussen de oren

Bij de gemeente Oirschot hebben we (binnen en buitendienst van Ruimtelijk beheer) de cursus veiligheidsbewustzijn gevolgd. De nadruk bij de cursus lag op het bewust maken van de mensen van de risico’s die zij lopen. Het moest bij een aantal medewerkers echt tussen de oren komen dat zij zelf s’avonds gezond weer naar huis moeten kunnen. Door de heldere en indringende wijze van de presentaties is dit goed geluk. De medewerkers staan beter stil bij risico’s die zij lopen en denken meer na over de maatregelen die ze moeten nemen om de risico’s te beperken. De beschikbare hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen worden beter gebruikt. De medewerkers spreken elkaar en derden (aannemers) ook eerder/beter aan op onveilige situaties.
Terug naar boven