cursus erkend zonnestroom installateur

 

SO Sustainable van start met dé vakopleiding tot erkend Zonnestroom installateur!

De Solar markt is volop in beweging en wordt steeds professioneler. Waanzinnige ontwikkelingen waardoor de vraag naar vaklieden met een gedegen kennis sterk toeneemt.

Belanghebbenden binnen de zonne-energie-sector stellen steeds hogere eisen aan de werkzaamheden van een zonnestroom installateur. Deze eisen aan de installatie zijn geformuleerd in o.a. het ISSO-handboek.

Opdrachtgevers maar ook verzekeraars eisen meer en meer dat PV-installaties worden geïnstalleerd door “BRL Zonnekeur” gecertificeerde installatiebedrijven.

De beoordelingsrichtlijn (norm) van BRL Zonnekeur schrijft voor dat de zonnestroom installateur in het bezit moet zijn van enkele, door KViNL, erkende vakdiploma’s.

SO Sustainable heeft hiervoor een volledig nieuwe opleiding ontwikkeld en is sinds begin 2017 geaccrediteerd en erkend door KViNL om deze opleiding tot zonnestroom installateur te verzorgen en de benodigde examens af te nemen.

Deze erkende vakopleiding bestaat uit 5 lesdagen waarbij de cursisten in 5 opeenvolgende weken worden opgeleid tot vakbekwaam zonnestroom installateur. De opleiding wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Om het diploma te mogen ontvangen dienen de cursisten beide onderdelen met voldoende resultaat af te ronden.

De volgende onderdelen komen zowel in theorie als praktijk ruimschoots aan bod:
~ Ontwerpen van PV-installaties;
~ Veilig werken tijdens de installatie;
~ Montage van PV-installaties;
~ NEN 1010;
~ Inspectie van PV-installaties.

SO Sustainable staat voor een solide bedrijf waarin 3 partijen met een gezamenlijke ervaring van meer dan 30 jaar in de zonne-energie hun krachten hebben gebundeld.

Robben Groene Energie, Petersen Arbozorg & Veiligheid en Omega Training & Inspectie hebben voldaan aan alle eisen van KViNL om de opleidingen tot erkend zonnestroom installateur te mogen verzorgen. Door de diverse vakdisciplines: elektrotechniek, montage en veilig werken, bij elkaar te brengen is een praktijkgerichte en inspirerende opleiding ontstaan.

SO Sustainable gaat de markt voor het opleiden tot erkend zonnestroom installateur op zijn kop zetten …. en daar gaat de markt van profiteren.

De eerstvolgende training start op 8 december 2017. Kijk voor meer informatie op www.sosustainable.nl of stuur een e-mail naar info@sosustainable.nl.

Referenties

Veiligheidskundige ondersteuning

Veilig werken de hoogste prioriteit

Bij KiesZon heeft veilig werken de hoogste prioriteit, nauw op de hielen gezeten door kwaliteit. Petersen Arbozorg en Veiligheid helpt ons het eerste te bereiken door het tweede te bieden. Eerlijke, heldere rapportages, gecombineerd met adviezen die er niet omheen draaien. De actiepunten helpen ons gericht onze werkwijze nog veiliger te maken. Daarnaast zorgt regelmatige en open communicatie voor een goede planning en creëert het een betrokken gevoel. Zo wordt duidelijk dat wij samenwerken aan veiligere werkomstandigheden. KiesZon is blij dat het een partnerschap heeft gesloten met Petersen Arbozorg en Veiligheid en plukt daar nu de vruchten van, in de vorm van meer toe te passen kennis en minder zorgen.
Terug naar boven