Wordt verplicht veiligheidsplan de nieuwe boete?

Als er een ernstig arbeidsongeluk gebeurt, doet de Inspectie SZW onderzoek. Daarna volgt een boete bij schuld van de werkgever aan het ongeval. De inspectie doet op dit moment een proef met een andere aanpak: geen boete, maar een verplicht veiligheidsplan.

Wordt verplicht veiligheidsplan de nieuwe boete?

Het veiligheidsverbeterplan komt uit de koker van nabestaanden van een slachtoffer van een arbeidsongeval. Want de weduwe en zwager van Toon van der Loo vroegen de rechter om zo’n verplicht veiligheidsplan. Vervolgens sprak de Tweede Kamer zich in een motie uit voor hun idee. Inmiddels loopt de proef van de Inspectie SZW op vijftig plaatsen in Nederland.

Proef veiligheidsplan bij ongeval zonder zware overtreding

Bij de pilot gaat het om ongevallen waarbij geen sprake is van een zware overtreding. Een bedrijf moet voor het verbeterplan onder meer een ongevalsrapportage opstellen en verbetermaatregelen treffen. Vervolgens wordt gekeken of de plicht om een plan op te stellen voor verbetering van de veiligheid beter werkt dan een boete. Eind 2019 bekijkt men of dit idee een plaats krijgt in de wet.

Arbeidsongeval verplicht melden

Na een arbeidsongeval met dodelijke afloop, ziekenhuisopname of blijvend letsel moet de werkgever daarvan melding doen. Aansluitend beslist de Inspectie SZW of verder onderzoek nodig is. Is het antwoord op die vraag ja, dan bezoekt een inspecteur de ongevalslocatie. En blijkt het ongeval een gevolg van nalatigheid van de werkgever, dan volgt vaak een boete.

De omvang van het bedrijf, de ernst van het ongeval en de omstandigheden bepalen de hoogte van de boete. Daarom kan die lager uitvallen (boetematiging) als het bedrijf aan bepaalde voorwaarden voldoet (boetematigingsgrond). Een voorbeeld van zo’n boetematigingsgrond is als het bedrijf een adequaat veiligheidsbeleid heeft. Daarnaast kan de boete voor het niet-melden van een ongeval oplopen tot 50.000 euro.

Boete vaak reden voor niet-melden arbeidsongeval

Bij een ongeval in de bouw krijgen bedrijven bij gebleken nalatigheid altijd een boete opgelegd. Die boetebedragen zijn geen kattenpis: in 2017 kregen 21 MKB-bouwbedrijven in Overijssel samen 106.200 euro aan boetes opgelegd. Maar de Inspectie SZW gelooft nu dat een dreigende boete dikwijls de reden is om een melding van een arbeidsongeval achterwege te laten. In dat geval zou een boete contraproductief zijn.

Dik de helft van arbeidsongevallen wordt niet gemeld

Volgens eerder onderzoek van de Twentsche Courant Tubantia zou de bouw dik de helft (53 procent) van de arbeidsongevallen niet melden. De 4.368 bij de inspectie gemelde ongevallen op de bouwplaats zou dan slechts de helft van de ijsberg zijn. En dat zou betekenen dat het aantal ongelukken in werkelijkheid veel hoger ligt.

Bron: tubantia.nl

Actueel — 30-08-2019