KvINL en Sterkin gefuseerd tot InstallQ

Met ingang van 1 januari zijn de stichtingen KvINL en Sterkin gefuseerd tot de nieuwe organisatie InstallQ. Daarmee ontstaat 1 stichting die praktisch alle kwaliteitsregelingen voor de installatiebranche beheert.

Door deze krachtenbundeling kunnen zij naar eigen zeggen de duidelijkheid voor bedrijven in de branche vergroten. Het doel van InstallQ is om via kwaliteitsregelingen de kwaliteit en veiligheid van installaties in Nederland te vergroten. InstallQ is ook verantwoordelijk voor de kwaliteitsregelingen voor zonne-energie, te weten voor zonnewarmte en zonnestroom.

 

InstallQ streeft er de komende jaren naar om het toonaangevende kwalificerende instituut voor de installatiebranche te worden. Tevens wil InstallQ zoveel mogelijk bestaande en nog te ontwikkelen kwalificerende regelingen op het gebied van de installatie- en elektrotechniek in beheer nemen en onderhouden.

 

Voor alle regelingen is straks nog maar één logo beschikbaar waarmee bedrijven laten zien dat zij aan een erkenning of certificering voldoen. Installatiebedrijven en opleidingsinstellingen kunnen straks binnen 1 organisatie kiezen uit alle mogelijke regelingen.

 

InstallQ zal haar doel naar eigen zeggen onder meer bereiken door het regelmatig controleren van bedrijven en/of uitgevoerde werkzaamheden. Ook ondersteunt zij installateurs bij het voldoen aan de eisen in de regelingen door onder meer kennisverspreiding via eigen vakbladen en het organiseren van voorlichtings- en scholingsdagen. Tegelijk vervult InstallQ een rol in het registreren van beoordeelde opleidingen, examens en vakbekwaam personeel. Uiteindelijk is er straks nog maar 1 database waarin alle houders van een erkennings- of certificeringsregelingen te vinden zijn.

 

Actueel — 15-01-2019