Vergoeding voor affectieschade bij ongeval

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Wat verandert er?

Overlijdt er iemand door een gebeurtenis waarvoor u als ondernemer aansprakelijk bent, bijvoorbeeld bij een bedrijfsongeval? Of loopt het slachtoffer ernstig en blijvend letsel op? Dan hebben de naasten straks recht op een vergoeding.

Als naasten gelden:

  • de partner van het slachtoffer
  • de kinderen
  • de stiefkinderen
  • de ouders

De vergoeding wordt, afhankelijk van de situatie, tussen € 12.500 en € 20.000, te betalen door de aansprakelijke partij.

Voor wie?

  • alle ondernemers

Wanneer?

De Wet affectieschade gaat in op 1 januari 2019.

Actueel — 19-12-2018